โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งระบบ V-Knowledge & RFID ปี 2553

 

1%20surach1.png   2%20surach2.png   c_0_0_0_00_images_1self-check_surach1.png


ระบบห้องสมุด : V-Knowledge โดย บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด


            อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยเทคโนโลยี RFID ย่านความถี่ 13.56 MHz. ISO 15693 มาตรฐานห้องสมุดโลก

1. ชุดตรวจจับสัญญาณการยืมทรัพยากรณ์สารสนเทศ จำนวน 1 ชุด

2. ชุดอุปกรณ์ยืม-คืนอัจฉริยะผ่านเจ้าหน้าที่ RFID จำนวน 2 ชุด

3. ชุดรับคืนหนังสืออัจฉริยะด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด

4. RFID Patron Card : บัตรสมาชิก RFID จำนวน 4,000 ใบ

5. ชุดยืมอัจฉริยะด้วยตนเอง RFID

6. ชุดระบบลงข้อมูล จำนวน 1 ชุด

7. ชุดควบคุมอุปกรณ์ระบบ จำนวน 1 ชุด

8. แผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ RFID จำนวน 20,000 ชิ้น

9. ประตูกั้นแบบก้านผลัก 3 ขา จำนวน 2 ชุด