• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l


ระบบป้องกันการจารกรรมสินค้าด้วยเทคโนโสยีคลื่นวิทยุ (
RF-EAS System)

 

rf%20deactivatoruse.jpg

 

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ อย่างแพร่หลายในหลายธุรกิจรวมถึงร้านค้าปลีกด้วย คลื่นวิทยุความถี่ต่ำเพียง 8.2 เมกะเฮิร์ต ชึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ได้รับการตรวจสอบและรองมาตรฐานความปลอดภัย

ระบบป้องกันขโมยด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

1. เสาสัญญาณ (ANTENNA) ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้า-ออก สามารถติดตั้งเพิ่มได้หากมีหลายทางเข้า-ออก โดยเสาสัญญาณ ทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุ ซึ่งทางร้านจะทำการติดตั้งไว้ที่ตัวสินค้า   การทำงานของคลื่นวิทยุมีประสิทธิภาพในการตรวจจับสัญญาณแม่นยำ วัตถุที่เป็นเหล็กโลหะ กุญแจ หรือบัตร ต่างๆ จะไม่เป็นผลใดๆ กับเสาสัญญาณ

2. แท็ก (TAG) มี 2 แบบ คือ HARD TAG และ SOFT TAG          

 - HARD TAG เป็น TAG ที่ใช้กันมากในร้านเสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น โดยใช้ร่วมกับสายคล้อง    

- SOFT TAG หรือ LABELTAG ทำจากกระดาษ โดยการติดกับตัวสินค้าเลย และ LABEL TAG แบบพิเศษใช้ร่วมกับกล่องแบบพิเศษ ซึ่งมักใช้กับ CD, DVD ได้ด้วย

3. ครื่องถอด HARD TAG (DETACHER)/ เครื่องทำลายสัญญาณ (DEACTIVATOR)

เครื่องถอด HARD TAG สำหรับดึงสายคล้องซึ่งเป็นตัวผูก HARD TAG ไว้กับสินค้า

เครื่องทำลายสัญญาณคลื่นวิทยุ สำหรับทำลายสัญญาณคลื่นวิทยุบน LABEL TAG ด้วย วิธีง่ายๆ โดยนำ LABEL TAG ผ่านบนตัวเครื่องทำลายสัญญาณเท่านั้น สัญญาณคลื่นวิทยุก็จะหายไป ขั้นตอนง่ายและรวดเร็วสะดวกต่อผู้ใช้งาน

         ระบบป้องกันขโมยด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ เป็นระบบป้องกันขโมยที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้วยรูปแบบของแท็กที่มีให้เลือกหลากหลายตามลักษณะสินค้าและการใช้งาน เสาสัญญาณ และเครื่องทำลายสัญญาณซึ่งเรามีความยินดีในการนำเสนอระบบที่มีความเหมาะสมสำหรับร้านค้าปลีกของคุณ.......