• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l


ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

แผงวงจรอัจฉริยะ คลื่นวิทยุ (Circulation Circuit)


c_0_0_0_00_images_rfidcircuitstandard.gif         c_0_0_0_00_images_rfidvedeo.gif


BD10265_2.gifแผงวงจรคลื่นวิทยุประสานการยืม-คืน งานบริหารจัดการสื่อวัสดุและป้องกันขโมยภายในแผงวงจรเดียวกัน       

BD10265_2.gifแผงวงจรอัจฉริยะ คลื่นวิทยุทำงานที่ความถี่13.56 เมกะเฮิร์ต  

BD10265_2.gifแผงวงจรคลื่นวิทยุมีหลายรูปแบบ ตามประเภทการใช้งานกับวัสดุ เช่น หนังสือ, ซีดี/ดีวีดี หรือวีดีโอเทป

BD10265_2.gifแผงวงจรคลื่นวิทยุของ Checkpoint ใช้พลังงานในการทำงานต่ำ จึงให้สัญญาณและระยะห่างในการสื่อสารกับอุปกรณ์อ่านสัญญาณได้สูงที่สุด และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

BD10265_2.gifอ่านสัญญาณได้ถึง 20 tags ต่อวินาที (Anti-collision) โดยไม่ต้องจัดหนังสือให้อยู่ในตำแหน่งเฉพาะเจาะจงในการใช้งานทุกประเภท ทุกขั้นตอนรวดเร็วและไม่ผิดพลาด ช่วยให้บรรณารักษ์มีเวลาให้กับงานบริการสมาชิกมากขึ้น

BD10265_2.gifมีพื้นที่สำหรับป้อนข้อมูลเองได้มากถึง 96 บิท (96 bits programmable and user definable memory)

BD10265_2.gifแผงวงจรอัจฉริยะ พัฒนาและผลิตโดย Checkpoint เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อ่านสัญญาณ ฯ โดยพัฒนาบนเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ RFID และพัฒนาเพื่อรองรับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะ

เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  

BD10265_2.gifแผงวงจรคลื่นวิทยุ ทำงานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่

BD10265_2.gifแผงวงจรอัจฉริยะทำงานแบบ WORM (Write Once Read Many) จึงทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ และลดปัญหาแผงวงจร ฯ เสื่อม หรือข้อมูลบนแผงวงจรสูญหาย

BD10265_2.gifไม่ต้องใส่หรือล้างสัญญาณกันขโมย (Reactivate or Deactivate)ในการทำงาน จึงป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการใส่และล้างสัญญาณบ่อย ๆ และยังให้ระยะห่างของการสื่อสารระหว่างแผงวงจร ฯ กับอุปกรณ์อ่านสัญญาณฯ ที่สูงที่สุด ทำให้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Checkpoint เป็นระบบห้องสมุด RFIDที่สมบูรณ์แบบและทรงประสิทธิภาพที่สุด


 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (572KB)