• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l

 


ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID โดยบริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด


c_0_0_0_00_images_librarytour_med11.jpg


ระบบห้องสมุดอัจฉริยะหมายถึงระบบยืม-คืนอัตโนมัติ พร้อมประตูอิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับมือดีฉกหนังสือออกจากห้องสมุด ช่วยประหยัดเวลาสมาชิก ยืม-คืน บรรณารักษ์ตรวจนับและจัดหนังสือเข้าที่ง่าย ระบบห้องสมุดอัจฉริยะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป คือ มีเครื่องยืม-คืน หนังสืออัตโนมัติให้สมาชิก ทำการยืมได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านบรรณารักษ์ ซึ่งการยืมหนังสือและสื่อต่างๆ โดยทำผ่านทางเครื่องยืม-คืนอัติโนมัติ จอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส ที่แนะนำ ขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ใช้บัตร เช่น สมาร์ทการ์ด แถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด นำไปสแกนรหัสและหยิบหนังสือที่ยืมวางลงบนแท่นยืมของเครื่อง โดยให้บริการยืมหนังสือ ได้ครั้งละ 1-30 เล่ม จากนั้นเครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์ใบยืนยันการยืม ให้โดยอัตโนมัติ โดยใบยืมดังกล่าวจะบอกถึง ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม และวันกำหนดคืนหนังสือ

ขณะเดียวกัน เมื่อสมาชิกนำหนังสือออกจากห้องสมุด ก็ต้องผ่านประตูชุดเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าทางเข้า-ออก ห้องสมุด คอยตรวจเช็คหนังสือว่าได้ผ่านการยืมอย่างถูกต้องหรือไม่ หากสมาชิกเผลอหยิบหนังสือออกไป โดยไม่ได้ยืมหรือมีการขโมยหนังสือ จะส่งผลให้สัญญาณไฟ ที่ติดตั้งไว้บริเวณประตูกะพริบ และมีสัญญาณเสียงเตือนสมาชิก และบรรณารักษ์ แม้ว่าจะเก็บหนังสือไว้ในกระเป๋า หรือซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดก็ตาม

การคืนหนังสือสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสมาชิกสามารถนำหนังสือมาคืนห้องสมุดได้ที่ช่องชุดรับคืนหนังสือ โดยเพียงแค่นำหนังสือวางลงบนเครื่องอ่านรหัสที่ติดตั้งไว้ เมื่อเครื่องดังกล่าวอ่านรหัสหนังสือจากแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ จากนั้นจะออกใบยืนยันการคืนให้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งหมวดหมู่และลำดับที่ของหนังสือไว้ให้เรียบร้อย เพื่อให้บรรณารักษ์หยิบหนังสือไปเก็บเข้าชั้นหนังสือได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สำหรับในการตรวจนับสต๊อคหนังสือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถใช้อุปกรณ์เช็คสต๊อคมือเก็บรวบรวมเลขรหัสของหนังสือและสื่อต่างๆได้ถึง 30,000 เล่มต่อชั่วโมง แล้วถ่ายข้อมูลลงสู่เครื่องบรรจุข้อมูลหลักของระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้บรรณารักษ์นับจำนวนหนังสือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยตรวจสอบว่า หนังสือเล่มใดถูกเก็บผิดชั้น ผิดประเภทด้วย