• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l


ระบบขายหน้าร้าน AdaPos 2.0 SME

ระบบโปรแกรมเอด้าโพส เวอร์ชัน 2.0 SME เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชัน 1.5 ตาม ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจขายปลีกในปัจจุบันและรองรับสำหรับอนาคต โดยที่เอด้าโพสเวอร์ชั่นนี้มีความสามารถหลายๆอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาและเป็นหนึ่งในซีรี่ส์ของ AdaPls 2.0 ที่ทางบริษัทขอเสนอ

BD10265_2.gifAdaPos 2.0 SME - สำหรับธุรกิจค้าปลีกทั่่วๆไป เช่น ร้านมินิมาร์ท ยา ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง หนังสือ เทป ซีดี เป็นต้น

BD10265_2.gifAdaPos 2.0 Fadhion - สำหรับธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นต้น

BD10265_2.gifAdoPos 2.0 HyperMart - สำหรับกิจการขายปลีก/ส่ง ที่มีเครื่องแคชเชียร์จำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านดิสเคาน์สโตร์ เป็นต้น


1%20adapos_new.gif


ระบบบริหารร้านค้าปลีก SeniorSoft Professional 6.0  

     SeniorSoft Professional โปรแกรม ดูแลจุดซื้อ-จุดขาย (Point of Sale) พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี และ ควบคุมสินค้าคงคลัง SeniorSoft Professional ใช้ง่ายเหมาะสำหรับมินิมาร์ท ขายยา อะไหล่ มือถือ ร้านอาหาร และธุรกิจซื้อขายทุกชนิด โปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทย ระบบ POS ครบวงจร ให้คำปรึกษาร้านค้า/บริษัทที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ บริหารการขายและควบคุมสินค้าคงคลัง           c_0_0_0_00_images_seniorsoftpro.gif