• Thailand (TH)
  • English (UK)

Login

  • l


เรายินดีและพร้อมเสมอที่จะบริการท่าน ... 

บริการก่อนการขาย                                                                                                                              

บริการให้คำปรึกษารายละเอียดสินค้าและการติดตั้งระบบ    

ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษากับเราได้ไม่ว่าจะเป็น การเลือกซึ้อให้เหมาะสมกับงานของท่าน หรือต้องการจัดการจัดหาระบบงานใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต หรือสอบถามรายละเอียดสินค้าและการติดตั้ง ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID และระบบบาร์โค้ด (Barcode Systems) เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการทำงาน การซื้อ-ขาย สินค้าจะมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะการรับชำระเงิน การออกใบเสร็จ การตัดสินค้าคงคลังและใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด       

บริการสาธิต การใช้งานสินค้า

        เรามีบริการสาธิตการใช้งานสินค้า อาทิเช่น เครื่องพิพม์บาร์โค้ด(Barcode Printer) เครื่องสแกนบาร์โค้ด(Barcode Scanner) เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เห็นขั้นตอนการทำงานและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 

บริการหลังการขาย                                                                                                                               

 บริการตรวจเช็คสินค้า

เรามีบริการตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาด บริการด้วยไมตรีและดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่าน

 บริการซ่อมสินค้า

หากสินค้าของท่านมีความชำรุดเสียหาย บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ยินดีให้บริการซ่อม-บำรุงสินค้า โดยช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ทุกชิ้นส่วน บริการรวดเร็ว เพื่อที่งานของท่านจะได้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง