1
     
 
รูปอุปกรณ์ RFID ในสำนักวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน
(RFID System Installation Pictures at The Royal Police Cadet Academy)

 

RPCA LibraryStaff Training on V-Knowledge LMS

 

Self-Check Unit

 

 

Self-Check Unit

 

Self-Check Unit

 

Book Drop showing a rolling bin

 

Book Drop with door closed

 

Book Drop (size comparison)

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.