1
     
 
รูปอุปกรณ์ RFID ในหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง

 

Patron Self-Check Unit

 

 

Intelligent Sensors

 

 
 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.