1
     
 

 

 
    บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้รับเลือกให้เป็นผู้วางระบบในโครงการสนับสนุนการจัดเก็บและการบริการทรัพยากรต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยเทคโนโลยี RFID ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ RFID ต่างๆอาทิเช่น ประตูอัฉริยะป้องกันหนังสือหาย 1 ชุด ชุดยืมด้วยตนเองอัตโนมัติ 4 ชุด ชุดยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ 2 ชุด และตู้รับคืนหนังสือเข้าระบบอัตโนมัติ 7 ชุด  

 

Suranaree Central LibrarySuranaree Central Library

 

Book Return

 

 

Book Return at Academic Building

 

Self-Checkout

 

Self-Checkout

 

RFID Gate

 

RFID Gate

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.