1
     
 

 

 
       บจก. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง ได้จัดอบรมสอนการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID Intelligent Library System)ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 ท่าน  

 

Trainning RFID SystemTrainning RFID system

 

Trainning Self-Checkout

 

 

Trainning Self-Checkout

 

Trainning Self-Checkout

 

Trainning Self-Checkout

 

Trainning Book-Return

 

Trainning Self-Checkout

 
©2002-2005 PenNueng Holding Co.,Ltd. All Rights Reserved.